Norme

HRN EN 11612 Zaštitna odjeća za zaštitu od topline i plamena

Zaštitna odjeća certificirana prema normi EN ISO 11612 pruža korisniku zaštitu prilikom kratkog kontakta sa plamenom ili toplinom. i plamena, koju mogu nositi razni korisnici. Zahtjevi svojstava su primjenjivi za odjevne predmete koji mogu biti nošeni u širokom rasponu uporaba, tamo gdje postoji potreba za odjećom sa svojstvima ograničenog širenja plamena i gdje korisnik može biti izložen zračenju, konvekciji (strujanju), dodiru s toplinom ili sa prskotinama rastaljenog metala.

Rezultati testiranja prema ovoj normi su određeni slovima A, B, C, D, E i F. Ukoliko slovo nije specificirano i klasa je označena sa ''O'', nije ispunjen najniži zahtjev testiranja po ovoj normi ili testiranje uopće nije izvršeno (što znači da odjeća nema odgovarajuća zaštitna svojstva).

A = Označava ograničeno širenje plamena
B = Označava ograničeno širenje plamena, 3 moguće razine: B1, B2, B3 gdje je 3 najviša razina
C = Označava zračenje topline, 4 moguće razine: C1, C2, C3, C4 gdje je 4 najviša razina
D = Označava prskotine rastaljenog aluminija, 3 moguće razine: D1, D2, D3 gdje je 3 najviša razina
E = Označava prskotine rastaljenog željeza, 3 moguće razine: E1, E2, E3 gdje je 3 najviša razina
F = Označava dodirnu toplinu, 3 moguće razine: F1, F2, F3 gdje je 3 najviša razina

 

Zaštita - elektrostatička svojstva
Zaštita - kiša
Zaštita - tekuće kemikalije
Zaštita - motorne pile
zaštita nogu
Zaštita - motorne pile
zaštita gornjeg dijela tijela
Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
Zaštita - hladnoća
Zaštitna - zavarivanje i srodni procesi
Zaštitna - toplina i plamen
Besplatna dostava iznad 500 kn
Šivanje po mjeri za savršenu udobnost
Najviši standardi i norme proizvodnje
Savjetovanje u odabiru odjeće